Wegener nieuwsdruk

Formaat Dagblad

DAGBLAD

Druk: coldset

 
Eindformaat maximaal: 415 x 578 mm  
Omvang: tot 48 pagina's  
     
Papiersoorten:

- 42,5 grams courantdruk iso 58
- 48,8 grams courantdruk iso 58
- 52 grams verbeterd courantdruk iso 72
- 60 grams verbeterd courantdruk iso 76

Andere papiersoorten en formaten zijn mogelijk op aanvraag