Wegener NieuwsDruk behaalt certificaat voor Duurzaam Inkopen

De 3 locaties van Wegener NieuwsDruk hebben op de Grafische Vakbeurs in Gorinchem op 3 februari 2011 het 'Grafimedia Duurzaam Inkoop Certificaat' in ontvangst mogen nemen.

Duurzaam inkopen betekent het toepassen van milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces, zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product of dienst dat aan deze aspecten voldoet.

De Rijksoverheid vervult hierin een voorbeeldfunctie, vandaar dat zij de doelstelling heeft al haar aanbestedingen 'duurzaam' te gaan inkopen. De criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door Senter Novem in opdracht van het Ministerie van VROM.

Met het behalen van dit certificaat bewijzen de drie krantendrukkerijen van Wegener NieuwsDruk te voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Naast dit certificaat beschikt Wegener NieuwsDruk ook over het FSC-certificaat (Forest Stewardship Council; de raad voor goed bosbeheer) en het PEFC-certificaat (Programme for the Endorsement of Forest Certification; organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer).

Wij hebben veel aandacht voor duurzaamheid. Voor uw duurzame producten kunt u terecht bij Wegener NieuwsDruk.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons privacy statement en cookie-instellingen.