Milieuzorgsysteem conform ISO 14001

Milieuzorgsysteem conform ISO 14001

Zorg voor het Milieu is een onlosmakelijk deel van de manier waarop wij werken.

Bij Nieuwsdruk Nederland worden kranten gedrukt die een belangrijke, maatschappelijke rol spelen als het gaat om milieuaspecten en milieuaangelegenheden. Daarom is uitgesproken dat zorg voor de leefomgeving een maatschappelijke verantwoordelijkheid is van elk van onze bedrijven; nu en in de toekomst. De directie van Nieuwsdruk Nederland, het management van de drukkerijen en haar medewerkers spannen zich in om de risico’s voor het milieu waar mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Energie wordt gezien als een relevant milieuaspect en maakt als zodanig integraal onderdeel uit van het milieuzorgsysteem.

Nieuwsdruk Nederland beschikt over een gecertificeerd intern milieuzorgsysteem dat voldoet aan de eisen van het model dat specifiek voor de Grafische industrie en Verpakkingsdrukkerijen, conform ISO 14001, is ontwikkeld.

Duurzaam Papier: PEFC

De Drukkerijen van Nieuwsdruk Nederland beschikt over PEFC-certificaten. Dit keurmerk heeft als doel het duurzame beheer van bossen.

PEFC, opgericht in 1999, is een internationale non-profit organisatie die een duurzaam beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. De afkorting staat voor ‘Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes’ in het Nederlands te vertalen als ‘Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen’.

Duurzaam beheer van het bos houdt in dat men rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. Nu en in de toekomst. Door certificering van duurzaam bosbeheer en de gehele keten die het hout(product) daarna doorloopt tot het bij de eindgebruiker terecht komt, dit wordt de Chain of Custody genoemd, kan PEFC garanderen dat de producten met een PEFC-keurmerk daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn (bron: http://www.pefcnederland.nl/).

Duurzaam Inkopen

Duurzaam Inkopen

Nieuwsdruk Nederland beschikt over het 'Grafimedia Duurzaam Inkoop Certificaat'.

Duurzaam inkopen betekent het toepassen van milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces, zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product of dienst dat aan deze aspecten voldoet.

De Rijksoverheid vervult hierin een voorbeeldfunctie, vandaar dat zij de doelstelling heeft al haar aanbestedingen 'duurzaam' te gaan inkopen. De criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door Senter Novem in opdracht van het Ministerie van VROM.

Met het behalen van dit certificaat bewijzen de krantendrukkerijen van Nieuwsdruk Nederland te voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons privacy statement en cookie-instellingen.