Wegener nieuwsdruk

Privacy statement

Voor Nieuwsdruk Nederland is een zorgvuldige omgang met gegevens van onze klanten en de gebruikers van onze website van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Nieuwsdruk Nederland zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Beveiliging gegevens
Nieuwsdruk Nederland maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Nieuwsd ruk Nederland haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gegevens gebruiker
Nieuwsdruk Nederland is gerechtigd de door de geregistreerde gebruiker verstrekte (communicatie)gegevens te gebruiken ten behoeve van het uitvoeren en realiseren van reguliere communicatie c.q. dienstverlening door Nieuwsdruk Nederland met de gebruiker. Tevens is het Nieuwsdruk Nederland toegestaan om de door de gebruiker aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van updates.

In beginsel is het Nieuwsdruk Nederland tevens toegestaan om de gegevens van de geregistreerde gebruiker aan te wenden teneinde de geregistreerde gebruiker op de hoogte te houden van de activiteiten van NieuwsDrukNederland, waaronder door middel van verzending van digitale nieuwsbrieven, alsmede op de hoogte te stellen van producten en/of diensten van Nieuwsdruk Nederland dan wel door Nieuwsdruk Nederland zorgvuldig geselecteerde derden/bedrijven. In dat kader zal Nieuwsdruk Nederland, indien mogelijk, rekening houden met de aangegeven voorkeuren van de geregistreerde gebruiker. 

Indien u als geregistreerde gebruiker geen prijs stelt op communicatie van Nieuwsdruk Nederland in het kader van het gestelde in bovengenoemde alinea, kunt u een briefje of e-mail aan ons zenden onder vermelding van "blokkering". U kunt dit briefje zenden aan: Nieuwsdruk Nederland, t.a.v. afd. Verkoop & Marketing, Postbus 26, 7300 HB Apeldoorn. Een e-mail kunt u sturen aan info@nieuwsdruknederland.nl

Gebruik van Cookies
Nieuwsdruk Nederland maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Nieuwsdruk Nederland maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Nieuwsdruk Nederland en andere websites
Als u via een link op de website van Nieuwsdruk Nederland op een website van een ander bedrijf terecht komt, is Nieuwsdruk Nederland niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat.

Wijzigingen
Nieuwsdruk Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacybeleid van Nieuwsdruk Nederland.

Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar: info@nieuwsdruknederland.nl 

Offerte
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons privacy statement en cookie-instellingen.